Miten teen päivittäistä työtäni niin, että vahvistan mainettani?

Resepti 240414

 

Hyvä ammatillinen maine on syvällinen keskusteluaihe. Ja henkilökohtainen asia. Siksi paras malli ammatillisen maineen rakentamiseen, vaalimiseen ja suojelemiseen on henkilökohtainen, itse ajateltu. Lisäksi, hyvä maineenhallintamalli on yksinkertainen, jotta sen toteuttaminen on mahdollista työelämän arjessa.

Tiedosta perusteet

Hyvä henkilökohtainen ja ammatillinen maine liittyvät kiinteästi toisiinsa, ne kulkevat käsi kädessä. Maine muodostuu siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat ja puhuvat meistä. Maineen juuret ovat ihmisen biologiassa. Valitsemme kumppanit eri tehtäviin tunteidemme perusteella. Hyvään maineeseen liittyvät keskeisesti kunnioittamisen ja luottamisen aikaansaamat hyvät tunteet. Arkipäivässä hyvä maine ansaitaan hyvillä teoilla ja hyvällä viestinnällä.

Ymmärrä järjestelmät

Maineeseen liittyviä järjestelmiä ovat ihmisten muodostamat ryhmät ja verkostot. Digitaalisia mainejärjestelmiä hyödynnämme esimerkiksi, kun teemme ostoksia, matkustamme, ja valitsemme työ- ja projektikumppaneita. Se, että digitaalisilla järjestelmillä voidaan arvioida omaa henkilökohtaista ja ammatillista mainettamme, voi tuntua hämmentävältä.

Pysähdy ajattelemaan

Kun tunnet hämmennystä tai epävarmuutta, on aika pysähtyä ajattelemaan. Kysy itseltäsi: Kuka minä olen ihmisenä ja ammattilaisena? Mitkä ovat arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat toimintaani? Miten ne näkyvät, kun rakennan vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuuksia muiden kanssa? Olenko rehellinen? Olenko aito? Miten arvot ja periaatteet vaikuttavat ammatilliseen viestintääni – sen pääteemoihin, osallistavuuteen, laatuun ja määrään?

Toimi pitkäjänteisesti

Ammatillinen kehittyminen ja maineenhallinta ovat pitkäjänteistä toimintaa. Ne vaativat monenlaisia taitoja. Ahkerista taitojen harjoittelijoista kasvaa osaajia.

Henkilökohtainen maine alkaa rakentua jo lapsuuden leikeissä toisten lasten kanssa. Kun kasvamme nuoriksi, niin läheisten ihmisten neuvot ja tuki opettavat meitä toimimaan ja viestimään oikein erilaisissa tilanteissa. Kiinnostumme asioista ja alamme opiskella niitä. Hankimme koulutusta ja alamme harjoitella työelämän taitoja, erilaisissa tiimeissä ja projekteissa. Astumme vaiheittain työelämään. Kehitymme osaajiksi. Kokeneina konkareina tahdomme laittaa hyvän kiertämään tukemalla nuorempia ja tekemällä luottamustehtäviä ja vapaaehtoistyötä.

Vahvuudet, osaaminen, yhteistyö, viestintä

Maineemme asiantuntijana ja osaajana vahvistuu päivä päivältä tehdessämme yhteistyötä toisten ihmisten kanssa. Kertoessamme myönteisiä viestejä ja tarinoita yhteisestä työstämme, ja työmme tavoitteista, haasteista ja tuloksista. Rakennamme niin osaamisemme, liiketoimintamme kuin maineemme yhdessä kumppaniemme kanssa.

Maine perustuu henkilökohtaisiin vahvuuksiimme ja osaamiseemme. Se tunnistaa myös kehittymistarpeemme ja seuraa, mitä teemme oppiaksemme paremmiksi ihmisiksi, tiimin jäseniksi, johtajiksi.  Perustaltaan vahva maine tukee meitä myös kun teemme virheitä.

Miten rakennan oman mainemallin?

  1. Ymmärrä mallin yleiset elementit
  2. Ajattele läpi omat arvosi ja periaatteesi
  3. Kirkasta, mitkä asiat ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä, kun rakennat ihmissuhteita, vuorovaikutat, viestit ja johdat
  4. Tee selväksi itsellesi, miten noudatat periaatteitasi sekä todellisessa että virtuaalisessa työelämässä  –  joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa
  5. Mallia pohtiessasi kutsu ajattelukumppaniksesi luotettava ystäväsi, mentorisi tai henkilökohtainen valmentajasi
  6. Avarra näkökulmiasi ryhmäkeskustelun avulla
  7. Kehitä malliasi palautteen ja keskustelun ja kokemusten reflektoinnin avulla

Mitä ajatuksia sinulla herää? Mitkä asiat tuntuvat helpoilta? Mitkä haastavammilta? Millainen on sinun hyvän maineen reseptisi?