Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
ProOpps Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
ProOpps Oy, Y-tunnus 2585207-4
Johanna Tuutti johanna.tuutti@proopps.fi p. 050 350 4005

Kunnioitamme palvelemiemme asiakkaiden ja henkilöjen yksityisyyttä. Olemme sitoutuneet käsittelemään yhteistyöhön liittyviä henkilötietoja turvallisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on ProOppsin asiakkaan ja ProOppsin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hallinta ja kehittäminen
  • Asiakassuhteeseen ja asiakaspalveluun liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hallinta ja kehittäminen
  • Asiakkaan tyytyväisyystietojen ja palautteiden kerääminen ja käsittely
  • Asiakkaan tilausten käsittely, toimitus, laskutus ja suoritusten seuranta
  • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut palveluiden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vastuualue/titteli, organisaatio, organisaation yhteystiedot ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  • Henkilön itse tuottama sisältö, kuten asiakkuuteen ja palveluun liittyvät toiveet ja tyytyväisyys
  • Tietoa henkilöistä, jotka ovat ProOppsin kanssa palvelleet asiakasta
  • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan ensisijaisesti asiakkaalta saaduista tiedoista tai asiakkuuteen liittyvien palvelujen käytöstä.

Tietojen luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta ProOppsin lukuun toimivien palveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Olemme luoneet käytännöt henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja ProOppsin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä varmentaa henkilöllisyyden ja päättää tarkastusoikeudesta.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on mahdollisuus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Henkilö voi antaa suostumuksia ja kieltoja suorapostitusten sisältämää linkkiä käyttämällä sekä sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen. Pyynnöissä henkilön tulee esittää yksilöintiin tarvittavat tiedot.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, otathan yhteyttä.